Proizvodnja

Proizvodnja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

tat-com
tat-com

Drvni sortimenti

Šuma kao tradicionalni izvor sirovina, u uslovima sve bržeg iscrpljivanja brojnih privrednih resursa u svijetu, dobija sve veći značaj. Za opštinu Srbac je to posebno značajno jer prirodni uslovi opredjeljuju šumu kao glavnog korisnika prostora. Proizvodnja drvnih sortimenata ima značajnu prednost u odnosu na proizvodnju drugih materijala, jer ne izaziva zagađenje okoline uz mali utrošak energije za dobijanje rezane građe. Drvo je produkt šume koja je obnovljiv resurs, pa postojanje šume i produkcija drveta utiču pozitivno na životnu sredinu.
Proizvodni asortiman (drvne sortimente) naše firme TAT-COM čini tehničko i prostorno drvo.
Tehničko drvo čine trupci (razvrstani po klasama i odgovarajućim prečnicima, kao i namjeni) različitih vrsta lišćara (bukva, hrast, jasen-brijest, euroameričke topole i domaća topola) i četinara (jele-smrče, bijelog i ostalih borova), rudničko drvo, tanka oblovina, stubovi za vodove, obla građa za krovne konstrukcije i dr.
Prostorno drvo čine tehnička oblica i cjepanica (hrast, ostali tvrdi i meki lišćari i četinari), celulozno drvo i drvo za drvene ploče (tvrdi i meki lišćari i četinari), ogrevno drvo tvrdih i mekih lišćara i četinara odgovarajućih klasa.

Upravljanje otpadom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

tat-com